Kolding HF og VUC

Kursistråd

Kursistrådet er kursisternes talerør på Kolding HF&VUC og repræsenterer alle skolens kursister.

Rådet drøfter alle emner, der har interesse for kursisterne, såsom studiemiljø og undervisningen. Tidligere har kursistrådet fx. drøftet skolens ordensregler, kantinedriften og studieture samt fået gennemført faste fredagscaféer.

Kursistrådet arbejder tæt sammen med skolens pedel og kommunikationsmedarbejder, så der er altid kort vej fra de gode idéer til konkret handling, og der er gode muligheder for at gøre reklame for arrangementer mv. Der er også mulighed for at søge om midler, hvis der skulle være behov for det.

Desuden indgår repræsentanter for kursistrådet i en række af skolens fælles udvalg. Gennem kursistrådet har du også mulighed for, at indgå i arbejdet i en af de landsdækkende kursistsammenslutninger.

Alle hold bør have en repræsentant i kursistrådet. Kursistrådsrepræsentantens opgave er at deltage i kursistrådets møder, bringe forslag og idéer op fra sit hold og orientere sit hold om kursistrådets beslutninger, kommende begivenheder mm.

Fester

Kursistrådet arrangerer: 

  • Halloweenfest 
  • Sidste skoledag

Skolen arrangerer i samarbejde med kursistrådet

  • Gallamiddag

Fredagscafé

Omkring den 1. i hver måned afholder kursistrådet fredagscafé.

Udvalg

Kursistrådet er i øjeblikket repræsenteret i følgende udvalg:

  • Bestyrelsen (2 repræsentanter)
  • Arbejdsmiljøudvalget (1 repræsentant)
  • Fællesudvalget (2 repræsentanter)

Kursistrådsmøderne ligger onsdag kl. 12.00 – 12.40. Man er tilbage i undervisningen kl. 12.45, og nej, det giver ikke fravær!

Der serveres lidt at spise og drikke ved møderne.
Der er ikke nødvendigvis møder hver onsdag. Kursistrådet lægger en mødeplan for året.

Vedtægter for kursistrådet

Bekendtgørelse for elevråd