Kolding HF og VUC

Forventninger til dig

Mødepligt

Vi forventer, at du er aktiv i timerne, tager del i skolens studierelaterede aktiviteter og bidrager positivt til fællesskabet undervejs i dit uddannelsesforløb hos os. Vi ved, at det fremmer glæden og seriøsiteten i klassen og giver et positivt studieforløb for dig og dine klassekammerater.

Der er mødepligt til undervisningen krav om studieaktivitet, hvilket betyder, at du møder velforberedt op til timerne og afleverer de opgaver, der kræves, samt deltager i de planlagte prøver.

Mobiltelefon

Du må ikke have din mobiltelefon fremme i undervisningen. Ved timens start lægger du den i din taske – ikke på bordet, ikke i lommen – så du ikke bliver forstyrret af den.

Baggrunden er, at det er utrolig fristende for dig lige at checke og svare på det ene og det andet, så snart det popper op, og alle undersøgelser viser, at det går ud over din koncentration. Du husker dårligere, du lærer mindre og du er ikke aktiv i klassens samtaler og diskussioner.


Undtagelser: Der kan være enkelte dage, hvor du helt ekstraordinært er nødt til at have din mobil i nærheden, så bestemte personer kan komme i kontakt med dig. Hvis dét bliver nødvendigt, skal du aftale det med din lærer før timen starter.