Kolding HF og VUC

Få hjælp

Vi vil gerne være med til at gøre din studietid hos så god som mulig. Derfor har vi en række tilbud, som du kan gøre brug af, hvis du har/får behov for det. Vi har bl.a. en kontaktlærerordning, som sikrer dig et nært forhold til dine lærere, hvis du har brug for støtte og en at snakke med.

Vi har et tæt samarbejde med Kolding Misbrugscenter, en psykolog, UU-center Kolding og andre tiltag. Vi har flere sociale arrangementer og tilbud, i form af brætspilaften og filmklub, hvis du har brug for noget at fylde din fritid ud med.

Du kan læse mere om de forskellige tilbud på disse sider.

Kontaktgrupper og kontaktlærer

Fra uddannelsens start inddeles dit hold i kontaktgrupper på 3-5 kursister. Tre af holdets lærere er kontaktlærere, og de deler kontaktgrupperne nogen lunde ligeligt imellem sig.

I din kontaktgruppe hjælper I hinanden med at klare uddannelsen. Hvad og hvordan I præcis gør det, er noget I selv aftaler, men det vil være naturligt  at I er særligt opmærksomme på,

  • at alle i gruppen trives 
  • at I hjælper hinanden med notater og materialer ifm. fravær
  • at I tager fat i hinanden, hvis fraværet pludselig vokser
  • at I snakker med hinanden og hjælper, hvis der er konflikter

En velfungerende kontaktgruppe kommer ikke bare af sig selv.  Så det er fx en god ide, hvis I aftaler at spise frokost sammen en gang om ugen eller ind imellem mødes til den fælles morgenmad. Ligeledes vil det være praktisk, at gruppen på forhånd aftaler, hvem der gør hvad, hvis en af jer er fraværende, og hvilke kanaler I bruger til at kommunikere – sms, Facebook, mail, andet…

Din kontaktlærers rolle er at støtte dig ved at være særligt opmærksom på dig og handle hurtigt, hvis du får problemer med fravær, dårlige studievaner, personlige forhold o. lign. Din kontaktlærer vil bl.a.

  • holde nogle samtaler med dig, individuelt og/eller gruppevis
  • checke dit fravær én gang om ugen - og efter behov tage kontakt til dig, og evt. snakke sammen med din studievejleder.

Du er altid velkommen til at tage kontakt til din kontaktlærer, hvis der er noget, du gerne vil snakke om.