Kolding HF og VUC

Skriftlig eksamen matematik A og B

Orientering om skriftlig eksamen i matematik A og B kl. 9 - 12 (GL. ordning) 

 

 • Møde senest kl. 8.15:

o    Læg de ting, du har brug for, frem på dit bord.

o    Læg dit USB-stik på bordkortet med dit navn.

 • Herefter må du gerne forlade lokalet for at holde pause, men du skal sidde på din plads senest kl. 8.45.
 • Slukke din mobil – og lægge den i din taske (som placeres på gulvet).
 • Hvis du ikke har gjort det hjemmefra: Opret et dokument, og gem det: Gør klar med sidehoved og sidetal.
 • Print foregår vha. medbragt USB-stik.
 • Du rækker hånden op og afventer kontakt med vagten.

Delprøve 1:

Ingen hjælpemidler, kun skriveredskaber.

Computeren skal være lukket og bøger og noter være på gulvet. (Du må gerne begynde på delprøve 2 før kl. 10, men uden hjælpemidler.)

 

Delprøve 2:

Alle hjælpemidler må benyttes. Det betyder:

o    IBøger og alle de læremidler, der ligger i Fronter (eller lign.), samt almindelige bøger.

o    Konkrete dybe links til fx Fri viden, som er brugt i undervisningen.

o    Alle de notater, opgaver m.m., du har liggende på din computer – og i papirform.

o    Matematiske værktøjer, I har brugt i undervisningen, fx lommeregner, Excel og GeoGebra.

o    Skriv i et Word-dokument (ikke Google-dokument el.lign.), og aflever i PDF-format.

 • Brug af internettet, herunder internetsøgning, Studieportalen o. lign. (med de undtagelser der står i afsnittet Tilladte hjælpemidler).
 • Kommunikation med omverdenen via Facebook, chat, mail m.m. Der må ikke skrives eller ændres i delte dokumenter (fx Google eller OneNote).
 • Mat B: Kl. 9.00-10.15 (delprøve 1) + kl. 10.15-14.00 (delprøve 2)
 • Mat A: Kl. 9.00-10.15 (delprøve 1) + kl. 10.15-15.00 (delprøve 2)

Hvis du er ordblind, er det tilladt at anvende ordforslagsprogrammer ved både delprøve 1 og 2.

Delprøve 2

 • Kl. 10.00 (når eksamensvagten har givet tilladelse): Log på www.netprøver.dk med dit unilogin:

o    Tryk på knappen Gå til prøven for at komme til prøven.

 • Ca. kl. 11 bliver der mulighed for at ryge eller trække frisk luft. Vagterne styrer dette, der må ikke samtales under pausen, og vagternes anvisninger skal følges.

 • Hvis du i løbet af prøven skal på toilet, rækker du hånden op og afventer vagtens kontakt.
 • Der må spilles dæmpet musik, så længe det ikke kan høres af andre.

 • Musikken skal ligge på din pc. Ikke Spotify, iTunes eller andre netbaserede kilder (hverken online eller offline)!

Delprøve 1

 • afleveres på papir i et omslag –
 • både omslag og hvert ark skal være forsynet med
 • navn, kursistnummer, holdnavn, fag + niveau, sidenummer (dog ikke omslaget), antal ark (omslag tælles ikke med).
 • På omslaget skal du og vagten sætte jeres underskrifter.
 • Du skal være klar til at aflevere delprøve 1 kl. 10.00.

 

Delprøve 2

afleveres som PDF-fil på www.netprøver.dk.

Til skriftlig eksamen har du ikke mulighed for at gå før tid.

Hvis du går til eksamen i matematik B, må du først gå kl. 13.00.  Hvis du går til eksamen i matematik A, må du først gå kl. 14.00.

Hvis du afleverer, før eksamen er slut, kan du fx læse i en bog eller et blad, som du selv medbringer. Du må ikke sidde med hverken pc eller mobil. Sørg for at rydde op på det bord, du har siddet ved.

Ca. 10 min. efter eksamens afslutning må du gå. Du kan bruge de 10 min. til at tjekke din e-mail (tjek også spamfilteret), om du har modtaget en kvittering for aflevering af opgave.