Kolding HF og VUC

Skriftlig eksamen i dansk - netadgang

Orientering om eksamen i dansk A med netadgang kl. 9 - 14

 

 • Møde senest kl. 8.15:

o    Læg de ting, du har brug for, frem på dit bord.

o    Læg dit USB-stik på bordkortet med dit navn.

 • Herefter må du gerne forlade lokalet for at holde pause, men du skal sidde på din plads senest kl. 8.45.
 • Slukke din mobil – og lægge den i din taske (som placeres på gulvet).
 • Hvis du ikke har gjort det hjemmefra: Opret et dokument, og gem det: Gør klar med sidehoved og sidetal.
 • Kl. 8.50: Logge på www.netprøver.dk med dit unilogin.
 • Tryk på knappen Gå til prøven for at komme til prøven.
 • Tryk på knappen Vis opgavesættet under overskriften Opgavesæt.

Ved prøvens start kl. 9.00

www.netprøver.dk:

 •  Tryk på knappen Gå til prøven for at komme til prøven.
 •  Tryk på knappen Vis opgavesættet under overskriften Opgavesæt.
 • Print foregår vha. medbragt USB-stik.
 • Du rækker hånden op og afventer kontakt med vagten.
 • Medbring høretelefoner, så du kan se og høre diverse filmklip.

Alle hjælpemidler er tilladt ved besvarelsen af opgavesættet:

 • Internetsøgning, Fronter (eller lign.), iBøger, elektroniske ordbøger, internetsider brugt i undervisningen (konkrete dybe links) samt almindelige bøger.
 • Selvom internettet er et legalt (og i nogle opgaver obligatorisk) ressourscerum, er det fortsat forbudt at kommunikere med omverdenen. Man må gerne opsøge sociale medier som eksempelvis Facebook, hvis formålet i henhold til en opgaveformulering er at undersøge kommunikationsformen eller foretage en analyse af brugerfladen. Men man må aldrig indlede eller svare på en henvendelse.
 • Alle de notater, opgaver m.m., du har liggende på din computer – og i papirform.
 • Skriv i et Word-dokument (ikke Google-dokument el.lign.), og aflever i PDF-format. 

Har du fået forlængelse

Har du en time ekstra, dvs. kl. 9.00 - 15.00.

 • Kommunikation med omverdenen via Facebook, Google, chat, mail m.m.

 • Der må ikke skrives eller ændres i delte dokumenter (fx Google eller OneNote).

 • Diverse andre sider på nettet, herunder Studieportalen, Google translate o. lign.
 • Ca. kl. 11.30 bliver der mulighed for at ryge eller trække frisk luft. Vagterne styrer dette, der må ikke samtales under pausen, og vagternes anvisninger skal følges.

 • Hvis du i løbet af prøven skal på toilet, rækker du hånden op og afventer vagtens kontakt.
 • Der må spilles dæmpet musik, så længe det ikke kan høres af andre.
 • Musikken skal ligge på din pc. Ikke iTunes, Spotify eller andre netbaserede kilder (hverken online eller offline)!

… skal du uploade din opgave som PDF-fil på www.netprøver.dk

Til skriftlig eksamen i dansk har du ikke mulighed for at gå før tid.

Hvis du afleverer, før eksamen er slut, kan du fx læse i en bog eller et blad, som du selv medbringer.

Du må ikke sidde med hverken pc eller mobil. Sørg for at rydde op på det bord, du har siddet ved.

Ca. 10 min. efter eksamens afslutning må du gå. Du kan bruge de 10 min. til at tjekke din e-mail (tjek også spamfilteret), om du har modtaget en kvittering for aflevering af opgave.