Kolding HF og VUC

Skriftlig eksamen - 9.-10. klasse

 

Hvis du er SU-kursist er du automatisk tilmeldt eksamen på AVU. 

Du går til prøver i fag på niveau G og D, og niveauerne Basis, F og E afsluttes med en anden form for faglig evaluering.

Du kan også tage en almen forberedelseseksamen (AF-eksamen) AF-eksamen giver dig bl.a. direkte adgang til den 2-årige HF på VUC.

AF-eksamen består af:

  • Dansk niveau D eller dansk som andetsprog niveau D
  • Engelsk niveau D
  • Matematik niveau D

To fag efter eget valg på mindst niveau G. (Hvis eksamen skal bruges til at gå videre på HF, skal de to fag være naturvidenskab og et af fagene; historie, samfundsfag, tysk eller fransk.) 

Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.

Eksamensdatoer og -lokaler kan ses i LUDUS Web og på infotavlerne på skolen.

Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles til kontoret straks efter offentliggørelsen.

Du skal møde op ½ time før prøven, så du kan

  • finde din plads
  • pakke de ting ud, du skal bruge
  • aflevere din mobil
  • lægge tasken væk

Vi regner med, at du benytter din egen bærbare til eksamen.

Brug af hjælpemidler er afhængig af fag og niveau. Det er muligt at søge dispensation fra de almindelige eksamensregler, hvis du har en funktionsnedsættelse, der nødvendiggør en sådan fravigelse. Dog skal der foreligge en erklæring fra en sagkyndig.

Eksempel på dispensationer kan være forlænget forberedelsestid og forlænget skrivetid. Medbring dokumentation fra ordblindetest, læge eller lign.

Du kan se mere om hjælpemidler på AVU her.

Du skal medbringe USB-stik til brug for udprintning.

Hvis PC eller printer bryder sammen under eksamen, færdiggøres eksamen ”i hånden”.

Det er derfor vigtigt, at du ind imellem printer det ud, du har lavet.

Der er ikke krav om ”holdbar skrift” til de skriftlige eksamener. Dvs. brug af blyant er tilladt.

Det er nødvendigt at du skifter dit UNI-login password, før du logger på.

Dette kan du gøre fra vores selvbetjeningsside: http://ums.koldinghfogvuc.dk.

Tjek at dit login virker INDEN eksamen, da du kan få brug for det til at logge ind på diverse undervisningsmaterialer, i- og e-bøger.

I dokumentets sidehoved skriver du dit navn, kursistnr. og holdnr. på alle ark.

Der skal sidetal på alle ark, og det samlede antal ark skrives på omslaget. Omslaget tæller ikke med. Du skal underskrive på omslaget. Er der ingen underskrift, kan der ikke gives en karakter. Det kan i sidste ende forsinke eller forhindre udstedelse af eksamensbevis. Antal ark og underskrift kontrolleres af den vagt du afleverer din besvarelse til. Vagten underskriver med sine initialer.

(I nogle fag er der et hæfte som en del af eksamen; der skal også underskrives på dette hæfte)

Opgave-teksten må ikke medtages fra lokalet før den samlede eksamen er afsluttet; dvs. først efter det klokkeslæt, der er trykt på opgaven. PC og USB må ikke medtages før eksamensslut.

Der må gerne anvendes lavmælt musik undervejs. Men hvis det forstyrrer de øvrige deltagere skal der skrues ned eller afbrydes på vagtens forlangende. Da du ikke må have din mobil på dig, skal din musik ligge på den bærbare.

Der må ikke anvendes internet og kommunikation med omgivelserne under eksamen, med mindre det specifikt fremgår af opgaven. Elektroniske ordbøger evt. undtaget. Alle opgaver scannes for plagiat, så lad være med at snyde – det bliver opdaget!

Mobiltelefoner må som nævnt ikke anvendes, heller ikke som lommeregner, med mindre du har fået særskilt dispensation. Mobiltelefoner slukkes og placeres udenfor rækkevidde, dvs. i taske ell. lign.

Toiletbesøg, rygepauser og frisk luft styres af vagterne ved den enkelte eksamen.

Det foregår i smågrupper ca. 1 gang i timen.

Hold pauser, men ikke for mange!

Brug tiden på opgaven i stedet …

Gruppedannelser til gruppe-aktiviteter (fx 1. del i skriftlig dansk og i samfundsfag A) afleveres af faglæreren til eksamensansvarlig senest 3 dage før eksamen.

Kan du ikke finde din gruppe, placeres du i en opsamlingsgruppe.

Alternativt gennemfører du denne 1. del individuelt.

I tilfælde af sygdom, skal du kontakte kontoret på skolen for at melde afbud.

Der er ikke mulighed for at gå til syge-eksamen på AVU.

Hvis du bliver syg, kan du først gå op til næste prøvetermin.

Du kan selv se dine karakterer i LudusWeb, som løbende bliver tastet ind.

Log ind med kursistnummer og de sidste fire cifre i dit cpr.nr.

Hvis du bor i Kolding, skal du selv hente dit eksamensbevis på kontoret inden sommerferien. Hvis du bor uden for Kolding sender vi dit bevis til dig med posten.