Kolding HF og VUC

Eksamen

 

Bliver du syg på eksamensdagen, skal du hurtigts muligt ringe til 7633 6800.

Hvis du skal have mulighed for at komme til sygeeksamen, skal du sende en lægeerklæring til skolen inden for tre dage. Du skal selv betale for lægeerklæringen. Du skal også udfylde og sende en ansøgning om sygeeksamen - (find ansøgningsskema i Teams).

Bliver du forsinket på vej til eksamen, skal du straks ringe: 7633 6800.

Lokaler meddeles i LudusWeb og på infoskærmen ved hovedindgangen.

Til skriftlig eksamen kan du se en lokaleoversigt på LudusWeb.

I eksamensperioden er café-området åbent for ophold. Adgang til de øvrige etager er kun tilladt hvis:

 • du skal til eksamen
 • du skal til undervisning
 • du skal snakke med administration eller vejledning
 • nærmeste venner og familie skal overvære, at en kursist får hue på

Det er vigtigt, at der er ro i nærheden af eksamenslokalerne.

Brug af hjælpemidler er afhængig af fag og niveau. Der henvises til bekendtgørelser og faglærerens instruktion samt afsnit om forlængelser.

Er du netkursist eller selvstuderende, gælder det, at du skal medbringe foto-ID til eksamen. Hvis vagter, eksaminator og/eller censor er usikker på identifikationen, risikerer du at blive bortvist.
Evt. svindel med identifikation medfører bortvisning fra eksamen.

Ved trækning af eksamensspørgsmål med 24 timers forberedelse, ringer skolen til dig dagen før eksamen mellem kl. 8.00 og 9.00 og beder dig vælge et nummer blandt de mulige.

Derefter får du tilsendt eksamensspørgsmålet pr. mail.
Efterfølgende skal du bekræfte pr. mail, at materialet er modtaget.

Alle kursister, der er ordblinde og registreret, skal ikke søge om forlænget tid.

Hvis du af andre årsager mener, at du har brug for forlænget tid, skal du sende en ansøgning til uddannelseschef Preben Løvetofte på prl@koldinghfogvuc.dk 

Til vintereksamen skal du gøre det senest 1. oktober, til sommereksamen senest 1. marts.

I din ansøgning skal du skrive, hvorfor du søger om forlænget tid og du skal vedhæfte den nødvendige dokumentation. 


Bemærk længden af forlænget tid:

 • Skriftlig eksamen:
  1 time ekstra (se evt. fordeling mellem delprøve 1 og 2 under de enkelte eksamener).

 • Mundtlig eksamen:
  Der gives ikke forlænget tid til:
  · Fag, som har mindst 24 timers forberedelse.
  · Fag, som udelukkende bygger på afleverede opgaver/synopser.
  Ved alle andre fag gives en forlænget tid, der svarer til 33, 50 eller 100% af eksaminationstiden

Det er meget sjældent, at vi modtager en klage over eksamen.

Skulle du overveje det, opfordrer vi dig til i første omgang at henvende dig til uddannelseschef Preben Løvetofte for at få oplyst dine rettigheder og snakke med ham om sagen.

Grundlæggende kan en klage vedrøre:

 1. Eksaminationsgrundlaget, herunder prøve spørgsmål, opgaver og lignende
 2. Prøveforløbet (om selve eksamen er gået ordentligt til)
 3. Bedømmelsen (om din karakter svarer til din præstation)

Hvis du ønsker at klage, skal din klage sendes senest to uger efter, at du har fået din karakter.

Send din klage til uddannelseschef Preben Løvetofte, prl@koldinghfogvuc.dk.

Du kan læse mere om eksamensklager her.

Du kan se dine karakterer i LudusWeb, så snart de er tastet ind fra kontorets side.

Du logger på LudusWeb med dit UniLogin.

Du kan skifte password til dit Uni-login ved at sende en SMS med teksten "PASSWORD" til 6011 2200.

Du modtager herefter en SMS med dit brugernavn og en ny kode.

Ønsker du at skifte denne kode, kan du altid gøre dette fra http://ums.koldinghfogvuc.dk

Eksamensbeviser udleveres til alle HF2 elever, der tilmelder sig og møder op til translokationen i juni måned.  

Hvis du er enkeltfags kursist, HF2 elev og ikke deltager i translokation eller kursist på 9. - 10. klasse, skal du selv bestille dit eksamensbevis.

Udfyld denne formular.

Du kan hente dit eksamensbevis på kontoret når du modtager en sms fra kontoret.