Studie- og ordensreglerne

Studie- og ordensreglerne har været behandlet i SU, PR, Kursistrådet og i skolens bestyrelse

og træder i kraft den 1. august 2021

Studie- og ordensreglerne er en udmøntning af bekendtgørelse nr.1338 af 09/12/2019


Lovgivning vedr. røgfri skoletid er indarbejdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 26/03/2021

Unge mænd arbejder sammen
Studieordensregler med bilag