samarbejde elever postIT
Eksamen

Generelt for både mundtlig og skriftlig eksamen

Bliver du forsinket på vej til eksamen, skal du straks ringe: 7633 6800.

Lokaler meddeles i LudusWeb og på infoskærmen ved hovedindgangen.

Til skriftlig eksamen kan du se en lokaleoversigt på LudusWeb.

I eksamensperioden er café-området åbent for ophold. Adgang til de øvrige etager er kun tilladt hvis:

  • du skal til eksamen
  • du skal til undervisning
  • du skal snakke med administration eller vejledning
  • nærmeste venner og familie skal overvære, at en kursist får hue på

Det er vigtigt, at der er ro i nærheden af eksamenslokalerne.

Brug af hjælpemidler er afhængig af fag og niveau. Der henvises til bekendtgørelser og faglærerens instruktion samt afsnit om forlængelse

Rækkefølgelister
Ifm. den mundtlige eksamen, så skal du huske at holde dig opdateret med rækkefølgelisten i Ludus. 
Gælder dog kun for de hold, som bruger Ludus rækkefølgelisten. 
Husk at følge op dagen inden du skal til eksamen, da der kan ske ændringer
Hvis din lærer har sendt en særskilt rækkefølgeliste ud i f.eks. teams, så er det denne du skal kigge efter. 
Er du i tvivl, så skriv til din lærer.

Læs mere om regler i nedenstående dokumenter

Værd at vide

Eksamensinfo

Eksamensansvarlige
Mette Calundan
Pædagogisk faglig koordinator
Anesa Esmati
Studiesekretær HF
Jeanette Nim
Studiesekretær
Lilly Nielsen
IT-support

Hvis du har brug for teknisk hjælp

afbud eller generelle spørgsmål
Kontakt os

Kolding Åpark 16 | 6000 Kolding

Alle kontakt oplysninger